EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Gezonde school

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines

 

De Rede heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/jongeren. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

 

Visie

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen/jongeren. We kiezen voor een positieve en autisme vriendelijke aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen/jongeren respecteren en waarbij we gezond eten stimuleren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

 

Onze ambitie

In het schooljaar 2017-2018 hebben we een aanvraag gedaan voor het ondersteuningsaanbod van De Gezonde School. Dit is toegekend; de Gezonde School-adviseur van de GGD ondersteunt ons bij de Gezonde School-aanpak rond het thema Voeding. Het doel is om in het schooljaar 2018-2019 het themacertificaat voeding in combinatie met het vignet Gezonde School te behalen. Daarbij streven we naar een ‘gouden kantine’. De Gezonde School-aanpak is een werkwijze waarmee De Rede werkt om structureel te werken aan gezondheid. De gezonde school is gebaseerd op de vier pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid.

 

 

De Gezonde Schoolkantine

We werken op onze school volgens de ‘Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. De afgelopen jaren hebben we stap voor stap gezorgd dat er hoofdzakelijk producten aangeboden worden uit de Schijf van Vijf. De betere keuze spreekt voor zich. Het aanbod bestaat in ieder geval voor 80% uit betere keuzes. Tevens wordt binnen de kantine en binnen de school waterdrinken gestimuleerd. In vrijwel elke klas is een watertappunt aanwezig. In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar.

 

Structureel beleid

Samen brengen wij vanaf het schooljaar 2018-2019 ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan het team. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolsite. In het schooljaar 2018-2019 zal in het beleid verder beschreven worden voor de onderdelen gezondheidseducatie, fysieke-sociale omgeving, beleid en signaleren.