EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Aanmelding en toelating

Om onderwijs te kunnen volgen op VSO de Rede heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband van scholen in de regio bepaalt of een leerling toelaatbaar is voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en verstrekt deze toelaatbaarheidsverklaring.

Uw zoon of dochter heeft al een TLV
Als u al beschikt over een TLV, kunt u contact opnemen met VSO de Rede om uw zoon of dochter aan te melden. 

Uw zoon of dochter heeft nog geen TLV 
Als u nog niet beschikt over een TLV, verzorgt de reguliere school waar uw zoon of dochter is ingeschreven de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring toekent, kunt u uw zoon of dochter aanmelden bij VSO de Rede. Als het samenwerkingsverband géén toelaatbaarheidsverklaring toekent, zoekt de school die de aanvraag heeft ingediend samen met u en het samenwerkingsverband naar een andere passende school.

Als een leerling niet is ingeschreven op een reguliere school is het in sommige gevallen mogelijk via VSO de Rede een TLV aan te vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het wenselijk is dat een schoolverlater uit het basisonderwijs direct doorstroomt naar VSO de Rede, zonder eerst een reguliere school voor voortgezet onderwijs bezocht te hebben. Als bovenstaande van toepassing is, kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek op VSO de Rede. Tijdens het intakegesprek krijgt u meer informatie over de school en bespreekt u het vervolgtraject. Als de school een passende plek voor uw zoon of dochter lijkt, meldt u hem of haar aan en vullen we met u de benodigde formulieren voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring in. De school verzamelt de benodigde stukken, verzorgt eventueel aanvullend onderzoek en dient de aanvraag in bij het samenwerkingsverband. 

Huidige leerlingen
Als de toelaatbaarheidsverklaring van uw zoon of dochter binnenkort afloopt, vragen we indien gewenst en in overleg met u, een nieuwe verklaring bij het samenwerkingsverband aan.