EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Diplomering

KSE examens
KSE betekent Kwalificatie Structuur Educatie. Dit houdt in dat de eindtermen van de verschillende schoolvakken op zes niveaus zijn opgesteld met een landelijke geldigheid, door de Stichting Leerplan Ontwikkeling.

De lesstof is verdeeld over de volgende zes niveaus:
KSE 1           maatschappelijke redzaamheid
KSE 2           ongeveer vmbo-bbl leerjaar 1 en 2
KSE 3           ongeveer vmbo-bbl leerjaar 3 en 4
KSE 4           ongeveer  vmbo-tl
KSE 5           havo
KSE 6           vwo

De KSE-examens hebben ongeveer een gelijk niveau als de reguliere leerroutes, de diploma’s zijn niet hetzelfde.

Het examenbureau van de Stichting IVIO uit Lelystad heeft aansluitend op deze KSE normering examens ontwikkeld voor niveau 1 t/m 4 en neemt deze examens af. Het examen wordt op onze eigen locatie afgenomen onder leiding van de mentor en met toezicht van een waarnemer.

De KSE examens starten in het derde leerjaar.  We richten ons eerst op de drie basisvakken: Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Vanaf leerjaar 4 komen hier twee keuzevakken bij: economie ne biologie.

Tot nu toe kunnen de leerlingen voor de volgende vakken diploma's halen:

• Rekenen/wiskunde (niveau 1 t/m 4)

• Economie (niveau 3 en 4)

• Nederlands (niveau 1 t/m 4)

• Biologie (niveau 2 en 3)

• Engels (niveau 1 t/m 4)

 

Vmbo-tl examen
Leerlingen van de Rede kunnen op de eigen locatie deelnemen aan de landelijke staatsexamens op vmbo-tl niveau. Het totale diploma kan in gedeeltes (certificaten) worden behaald. De behaalde certificaten blijven meerdere jaren geldig, zodat de leerling in eigen tempo een diploma kan opbouwen. De meeste leerlingen doen er drie jaar over. De leerling doet gemiddeld twee eindexamenvakken per schooljaar. De Rede biedt de volgende vakken aan voor vmbo-tl examen:

• Nederlands*

• Maatschappijleer 1* en 2

• Engels*

• Aardrijkskunde

• Wiskunde

• Geschiedenis

• Economie

• Biologie

Met deze vakken kunnen leerlingen vmbo-tl examen doen in drie sectoren:

• economie
• zorg en welzijn
• landbouw

De vakken met een * zijn verplicht in elke sector. Meer informatie over de profielen en de bijbehorende vakken kunt u vinden op www.ib-groep.nl.