EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Dramatherapie

Dramatherapie

Op de Rede is voor drie dagen per week een dramatherapeut in dienst. De dramatherapeut verzorgt:

  • dramatherapie (individueel of in kleine groepjes)
  • de cursus ‘Ik ben speciaal 1 en 2' (volgens de LGO leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling)
  • klassikale projecten in samenwerking met de groepsleerkracht

De dramatherapeut werkt onder schooltijd met de leerlingen waardoor het aanbod laagdrempelig is. Aangezien de tijd van de therapeut beperkt is, kan het zijn dat er een wachtlijst ontstaat. De groepsleerkracht meldt hulpvragen bij de dramatherapeut. Wanneer de hulpvraag binnen de school behandeld kan worden, worden de ouders / verzorgers vooraf op de hoogte gesteld. Voor therapie vragen we de ouders / verzorgers vooraf om een toestemmingsverklaring te tekenen. De dramatherapeut of de groepsleerkracht houdt de ouders op de hoogte van de vorderingen.

dramatherapie
Dramatherapie is een non- verbale therapievorm. Dit betekent dat niet alleen het gesprek maar vooral het doen centraal staat. In de therapie wordt gebruik gemaakt van spel (bijvoorbeeld gezelschapsspel),  fantasie (bijvoorbeeld verhalen maken) en doen alsof (bijvoorbeeld rollenspel). Door gebruik te maken van spel, fantasie en het doen alsof worden er door de leerlingen ervaringen opgedaan. Met behulp van de therapeut wordt een proces op gang gebracht. Hierbij wordt de link gelegd tussen de ervaringen binnen de therapie en die in het dagelijkse leven. De leerling kan binnen het proces dingen over zichzelf ontdekken, van zichzelf accepteren en/of verwerken. Het uiteindelijke doel is een positieve verandering in het dagelijks leven.

dramatherapie 2dramatherapie 3dramatherapie

cursus ‘Ik ben speciaal 1 en 2'
In de eerste twee leerjaren ontvangen vrijwel alle leerlingen met een autisme spectrum diagnose  de cursussen ‘Ik ben speciaal 1 en 2’.  

Tijdens het eerste jaar krijgen zij gedurende vijftien weken, één keer per week, de cursus ‘Ik ben speciaal 1’ in subgroepen (3-4 leerlingen uit de eigen klas). Deze cursus richt zich op het bewust worden van zichzelf en hun eigen ‘stukje autisme’. Uitgangspunt voor de cursus vormt de methode ‘Ik ben speciaal' van Peter Vermeulen. Thema's uit de methode zijn: je buitenkant, je binnenkant, de hersenen en intelligentie, speciaal onderwijs en autisme. Daarnaast is er aandacht voor sociale vaardigheden en het positief zelfbeeld.   

gemaakt door tom   

Tijdens het tweede leerjaar volgen de leerlingen gedurende acht weken, één keer per week, de cursus ‘Ik ben speciaal 2’. Dit is een vervolg op de eerste cursus en gaat in op de volgende thema’s: de diagnose autisme, het verleden, heden, de toekomst en het vertellen over je eigen autisme. Het doel van deze cursus is het leren spreken over het eigen stukje autisme.

klassikale projecten
Op aanvraag van de groepsleerkracht kan de dramatherapeut een klassikaal project verzorgen dat binnen haar vakgebied ligt. Hierbij valt te denken aan: weerbaarheid, theater, beroepsoriëntatie etc. Het project vindt plaats in de klas. Het doel van deze projecten is onder andere het bevorderen van het functioneren in groepsverband.