EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Visie en missie

Visie
De Rede biedt leerlingen een individueel onderwijstraject aan, aansluitend bij hun mogelijkheden / competenties gericht op één van de drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of arbeidsmatige dagbesteding. De Rede wil leerlingen uitdagen in een autismevriendelijke leeromgeving. Vanuit dit veilige klimaat streeft de Rede naar een ononderbroken en opbrengstgerichte ontwikkelingslijn op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Hiermee worden de leerlingen toe geleid naar erkende diploma's en geven we ze zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfkennis mee richting hun toekomst. Belangrijke pijlers bij bovenstaande zijn handelingsgericht werken (HGW), een professionele schoolcultuur en een cyclische kwaliteitszorg.

Missie
De Rede wil jongeren met een diagnose in het autisme spectrum of vergelijkbare internaliserende problematiek toerusten voor de toekomst. We zetten ons met passie, deskundigheid en verantwoordelijkheid hiervoor in en zoeken naar optimaal passende vormen van onderwijs en begeleiding. Het doel is leerlingen voor te bereiden op een voor hen zo volwaardig mogelijk functioneren in de maatschappij en toe te leiden naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. We doen dit met een persoonsgerichte, toekomstgerichte benadering en in dialoog met de leerling, de ouders en de maatschappelijke partners. De focus ligt daarbij op de mogelijkheden - wat kan de leerling wel. De acceptatie van en het leren omgaan met ‘het stukje autisme' heeft een speciale plaats binnen het onderwijsprogramma.