EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Ouders

Een regelmatig en goed contact tussen de school en de ouders/verzorgers vinden wij heel belangrijk. Vaste onderdelen van contacten zijn:

  • In september een avond in de klas. Naast een kennismaking worden hier de belangrijke zaken van het betreffende schooljaar besproken.
  • In december een ouderavond voor de bovenbouw over het vervolgtraject na de Rede
  • Drie keer per jaar een ontwikkelingsperspectief bespreking.

Voor de bespreking van het ontwikkelingsperspectief  reserveren we voor elke leerling 20 tot 30 minuten gesprekstijd. Voor deze tijden krijgt u via de mentor een uitnodiging. Blijkt er meer te bespreken dan kan er een vervolgafspraak worden gemaakt. Kijkt u voor de data vast in de agenda. Daarnaast zorgt de mentor op basis van individuele behoeften en afspraken voor regelmatig schriftelijk en/of telefonisch contact. Wanneer nodig/wenselijk maken we een afspraak voor een uitgebreider overleg op school of voor een huisbezoek.
Ook kan er op verzoek dagelijks een keerschrift mee naar huis. Ouders/verzorgers en de mentor gebruiken dit schrift om elkaar op de hoogte te houden van gebeurtenissen en ervaringen. We rekenen erop dat u als ouder/verzorger ook contact opneemt met de school als dit naar uw idee nodig is.