EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Praktijkvakken op de Rede

Techniek
Het onderwijs in het vak techniek is er op gericht, om de technische zelfredzaamheid
te bevorderen. Dit gebeurt door het aanleren van basisvaardigheden, dus vooral praktisch met techniek bezig zijn.
Aan de hand van concrete opdrachten wordt er geleerd
om met verschillende materialen te werken. Iedereen volgt een individueel programma
dat is gebaseerd op interesse, vaardigheid en werktempo. De lessen bieden gelegenheid
om eigen mogelijkheden en interesses ten aanzien van techniek te ontdekken.
De leerstof onderdelen van techniek zijn:

 • houtbewerken
 • solderen
 • elektrotechniek
 • technisch lego
 • schilderen
 • technisch tekenen
 • elektronica

Het solderen en het testen van de elektrotechniek opdrachten wordt onder een veilige spanning van maximaal 24 volt gedaan. Bij technisch lego wordt gebruik gemaakt van de Lego Dacta serie. Deze is speciaal ontwikkeld voor educatief gebruik binnen scholen.

Technisch tekenen
Binnen techniek neemt technisch tekenen een belangrijke plaats in. Hierbij wordt kennis gemaakt met verschillende tekenmethoden. Hierdoor wordt het ruimtelijk inzicht bevorderd en het verkregen inzicht wordt toegepast bij het lezen van de werktekeningen, die nodig zijn om de praktische opdrachten te kunnen maken. De onderdelen van technisch tekenen zijn:

 • lijntekenen in het platte vlak
 • tekeningen met een passer
 • uitslagen / verpakkingen 
 • rechthoekige projectiemethode - aanzichten tekenen 
 • scheve projectie methode - drie dimensionaal

Consumptieve techniek (koken)
CT, of wel kookles, is een belangrijk onderdeel op onze school. Alle klassen hebben één keer in de week anderhalf uur kookles op het rooster staan. De klassen worden verdeeld in twee groepen, zodat elke groep om de week aan de beurt is. De verschillende basisdoelen die we met de leerlingen willen bereiken zijn:

 • De kooklessen zijn gericht op zelfredzaamheid en het opbouwen van zelfvertrouwen.
 • Het ‘kennismaken met' en het ‘open staan voor' nieuwe dingen.
 • Het ontwikkelen van smaakgevoel en creativiteit.
 • Er wordt streng gelet op hygiënisch werken.
 • Een goede werkhouding is natuurlijk erg belangrijk.

Voor diegenen die een baan in de horeca ambiëren, wordt de basis gelegd en ondersteuning gegeven bij hun stage. De leerlingen leren om zelfstandig recepten te maken. We laten de leerlingen kennismaken met snijtechnieken en kookvaardigheden. De leerlingen leren zelfstandig omgaan met verschillende keukenapparatuur. We maken gebruik van zoveel mogelijk verschillende verse groenten en kruiden.

Natuurlijk houden we rekening met een eventueel dieet van de leerling. Na afloop van het koken kunnen de leerlingen de resultaten proeven / opeten. Ook is het mogelijk de resultaten mee naar huis te nemen als het gerecht dit toelaat. En aan het eind van de les moeten de leerlingen zelf alles weer schoon en netjes opgeruimd achterlaten. Verschillende leerlingen nemen het recept mee naar huis om het thuis nog een keer te maken. Regelmatig verschijnen de recepten op de website.

Beeldende vorming
Tijdens de lessen beeldende vorming maken de leerlingen kennis met verschillende technieken en materialen zoals tekenen, schilderen, boetseren, glazuren, werken met gips, textiel, karton, graveren, speksteen, druktechnieken. Er zijn mappen waarin opdrachten in duidelijke stappen worden aangeboden, zowel beschreven als met voorbeelden. De leerlingen worden ondersteund bij het uitvoeren van de verschillende technieken en uitgedaagd om op een persoonlijke en creatieve wijze vorm te geven aan hun werkstuk. Beeldende vorming is een goede afwisseling naast de theorievakken en is het een goede oefening voor de fijne motoriek. Leerlingen worden getraind in goed kijken en het zoeken naar oplossingen. Maar vooral het beleven van plezier aan het creëren van een eigen werkstuk is belangrijk

Muziek
De muzieklessen staan op het lesrooster van de onderbouw en worden verzorgd door een vakleerkracht muziek. In de lessen ligt de nadruk op het ervarend leren. Door zelf te zingen of te spelen maken de leerlingen kennis met basale muzikale vaardigheden. Dit zijn:

 • muziek beluisteren
 • muziek maken
 • vertellen over muziek
 • improviseren / componeren
 • reflecteren op eigen muziek en die van anderen
 • kennis van betekenis en functie van muziek

In de lessen maken we gebruik van instrumenten zoals keyboards, gitaar, djembé, darbuka en kleine percussie instrumenten. Afhankelijk van de voorkeur en talent zal de nadruk bij elke leerling anders liggen voor wat betreft de instrumentale vorming. 
We spelen met name actueel repertoire dat aansluit bij de belevingswereld van leerlingen, maar proberen ook hun horizon te verbreden door ze in contact te brengen met voor hen (nog) onbekende muziekstijlen.

Groen
Groen is een keuzevak voor de leerlingen die als uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding hebben. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan het onderhouden van de tuin en de planten in de school. Het doel van de lessen is dat leerlingen zelfredzaam worden met betrekking tot plantverzorging en voor leerlingen die verder willen in het groen de werkhouding en algemene kennis van planten.
Bij de werkzaamheden in de tuin gaat het over onderwerpen als:

 • zaaien
 • poten
 • verplanten
 • verzorging van d eplanten
 • verzorging grasvelden

Bij de werkzaamheden bij de planten in school gaat het om:

 • water geven
 • bemesten
 • verplanten

Verder werken we aan algemene werkvaardigheden zoals de algehele verzorging van het werk, de werkhouding en het omgaan met aanwijzingen.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen twee á drie keer per week bewegingsonderwijs met de hele lesgroep: een spelles, een onderdelen les en een les in fitness/dojo. In de spellessen komen vooral groepsactiviteiten aan bod zoals trefbal, basketbal en voetbal. In de onderdelen les gaan de leerlingen individueel of in kleine groepjes aan het werk met bijvoorbeeld trampoline springen, free running, mikvormen en zwaaien. In de fitness/dojo lessen wordt onder andere gewerkt aan bewustwording van de eigen fitheid en aan vormen van zelfverdediging.

We beginnen met het creëren van een veilige werksfeer, waar iedereen met plezier wil komen sporten. Van daaruit proberen we het gedrag en het bewegen positief te ontwikkelen. In de sportles is het verplicht sportkleding te dragen met sportschoenen die de nodige stevigheid bieden. Voor de fitness is een handdoek nodig. Er is gelegenheid om na de sportles te douchen. We verzoeken deo rollers in plaats van spuitbussen te gebruiken.

Sportklas
In de bovenbouw kunnen leerlingen een sportklas traject volgen ter voorbereiding op een vervolg opleiding (Sport & bewegen en  Veilig & Beschermd) of de arbeidsmarkt. De lessen in de sportklas worden verzorgd door een sportinstructeur in samenwerking met 1 of 2 stagiaires uit een sportopleiding. Binnen de lessen ligt de nadruk op het trainen van vaardigheden door middel van het beoefenen van sport en op het organiseren en begeleiden van sport- en spelactiviteiten.  Basis vaardigheden die onder andere getraind worden zijn:

 • motivatie
 • zelfverantwoordelijkheid
 • samenwerken
 • intiatief nemen
 • communiceren
 • afspraken nakomen
 • respect
 • flexibiliteit
 • zelfreflectie

Voor verdere info kunt u terecht op de website sportklassen.eduvier.nl 

Praktische Sector Oriëntatie (PSO)
In groepjes van ongeveer 5 à 6 leerlingen worden er diverse activiteiten ter voorbereiding op stage / werk aangeboden. Met deze activiteiten oefenen we met name de algemene werkvaardigheden.
In de onderbouw starten de leerlingen hiervoor met diverse creatieve activiteiten. Hierbij leren de leerlingen omgaan met een vaste opdracht die zij in het geheel en volgens instructie moeten maken.  Daarnaast staat een kennismaking met de volgende interne stage activiteiten op het rooster:

 • kantoorpraktijk
 • winkelpraktijk
 • magazijnbeheer
 • repro
 • kantine en catering
 • facilitaire dienstverlening