EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
De leeromgeving op de Rede

De leeromgeving

Op school werken we met een autismevriendelijke leeromgeving: kleinschalig, veilig en voorspelbaar. De school is verdeeld in drie clusters van elk vier klassen die zoveel mogelijk zijn ingedeeld naar leeftijd en leerniveau. De vier lokalen van het cluster liggen rond een middenruimte waar leerlingen in de pauze mogen zijn of waar gewerkt kan worden. Elk cluster heeft eigen toiletblokken en een deel van het schoolplein. 

We werken met een vast weekrooster waarop per dag zeven lessen van 45 minuten staan. Op woensdag zijn er vier lessen. De leerlingen hebben twee keer per dag pauze. In de eerste pauze is het eten en drinken gecombineerd met mentortijd. Mentortijd is lestijd waarin de klas actuele zaken met elkaar kan bespreken of waarin activiteiten met de hele klas gedaan worden. In de pauze mogen de leerlingen naar de middenruimte of naar buiten gaan. Ook mogen de leerlingen in het lokaal blijven. Als het nodig is, worden activiteiten voor in de pauze vooraf gepland door de mentor. De mentoren en vakleerkrachten houden toezicht in de pauzes. 

De klassen hebben elk een vast lokaal. In het lokaal hebben de leerlingen een eigen werkplek. Afhankelijk van de behoeften van de leerling kan dit een plek alleen zijn of in een groepje. In het lokaal zijn ook werkplekken waar de leerlingen in groepjes kunnen samenwerken. Het lokaal is de hele dag beschikbaar voor de leerlingen. 

De klassen bestaan uit 12 leerlingen met één of twee mentoren. De mentor geeft de theoretische vakken aan zijn/haar klas volgens een vast lesrooster. De leerlingen werken met een dag- of weektaak. Op deze taak staan de taken die op school gedaan moeten worden én wat er thuis geleerd of gemaakt moet worden. Het huiswerk wordt vanaf de onderbouw begeleid opgebouwd en kan al naar gelang het uitstroomprofiel toenemen. De leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs leren zo steeds zelfstandiger te werken.

Naast de theorievakken staan er ook praktijkvakken op het rooster. De praktijklessen worden gegeven door een vakleerkracht in een vaklokaal, waar steeds een halve klas tegelijk naar toe gaat. De andere helft blijft bij de mentor en heeft op dat moment een andere les. De leerlingen hebben twee of drie keer per week sport. De sportlessen worden gegeven door een gymleerkracht in aanwezigheid van de mentor. De hele klas gaat tegelijk naar sport. In de leeromgeving ligt een belangrijk accent op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We gebruiken hiervoor de lesmethode Leefstijl. Op het rooster staan lessen Leefstijl die gegeven worden door de mentor, maar ook buiten de lessen om wordt hier aan gerefereerd. Naast Leefstijl wordt in de onderbouw gewerkt met de methode “ik ben speciaal”. In deze lessen leert een dramatherapeute de leerlingen zich meer bewust te worden van
zichzelf en wat autisme voor hen betekent.

Voor de leerlingen die extra ondersteuning bij theorievakken nodig hebben, bieden we theoretische ondersteuning aan. Deze theoretische ondersteuning wordt gegeven in kleine groepjes door een extra leerkracht. De invulling wordt bepaald door de mentor en de extra leerkracht.

Elk jaar plannen we een aantal bijzondere activiteiten: film, theater, museum, zwemmen, workshops, excursies en/of schoolkamp. Wij hebben op school een CKV commissie die zich bezig houdt met culturele activiteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd, voorspelbaar gemaakt en kleinschalig gehouden.